МОН


Вход за училище
Код по Админ:
Парола:

Уважаеми колеги, от 01.03.2017 г. можете да изтеглите обновяване на програмния продукт за въвеждане и изпращане на данни за заявления за ДЗИ с добавена опция за избор на Държавен изпит за придобиване на СПК

Вход за РУО и МОН
Парола: