ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2018

Уважаеми ученици,
дейността по провеждане на ДЗИ за сесия май-юни приключи.

Ще можете да проверите оценките от провеждането на ДЗИ сесия август-септемрви след тяхното публикуване